laoder

CNR Enerji & Atık

CNR Enerji & Atık

CNR Enerji & Atık

ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT (ATY)
Refused Derived Fuel (RDF)

Evsel ya da endüstriyel atıkların ayrıştırılmasından geriye kalan atıkların, belirli bir prosesten geçirilerek beraber yakma tesislerinde fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılmasıdır.


Lisansımız kapsamında Tesise kabulü gerçekleştirilen yüzlerce çeşit atığın laboratuvarda ; ph, kalorifik değeri, klor, nem, ağır metal ve benzeri gibi parametrelere ait analizler yapıldıktan sonra çimento fabrikalarının talepleri doğrultusunda ortaya bir proses süreci çıkarılır ve atıklar kırıcılardan geçirilerek çimento fabrikalarının istekleri doğrultusunda istenilen ebatta ve boyutta küçük parçalar haline getirilerek inorganik bir şekilde çimentonun bir parçası haline gelecek şekilde sevk edilir. ATY kullanımı en az seviyede enerji kullanımı ve sera gazlarını azaltmakta en etkili yöntemdir.

image
image

Laboratuvar

Tesise kabul edilen her bir atığın özelliklerine göre ayrıştırılıp ph, kalorifik değeri, klor, nem, ağır metal ve benzeri gibi parametrelere ait analizleri son sistem modern laboratuvar cihazları ile kurulu tesisimizde yapılıp ATY üretim hattının şekillenmesine yön vermekte ve analizler sonucunda çimento fabrikalarının talepleri doğrultusunda sürekli ve kaliteli ürün sevki gerçekleşmektedir.


Lojistik

Firmalardan çıkan atıkları tesisimize güvenilir bir şekilde ulaştırılması için adr sertifikalı sürücelerimiz ve Gprs uydu sistemi ile donatılmış tehlikeli atık taşıma lisansına ve tehlikeli atık taşıma sigortasına sahip araçlarımız ile atık üreticisine zamanında hizmet sağlamak ve güvenilir bir lojistik ağını yönetmek, oluşabilecek zararları en aza indirmek için profesyonel bir lojistik ağı kurulmuştur.


image
image

Değerli Ürün İmha

Piyasaya üretim yapan bir çok firma ürettikleri ürünlerin son kullanma tarihi hatalı ürün acil imha gerektiren ürünleri bünyelerinde imha edemedikleri için ve resmi olmayan yollarla tekrar piyasaya sürülerek insan ve çevre sağlığına zarar vermemesi için tesisimiz kamera kayıtları noter ve vergi memurları eşliğinde sürekli imha işlemi gerçekleştirmekte ve imha belgesi düzenlemektedir.


Tehlikesiz Atıklar

Tesise kabul edilen tehlikesiz atıklar ayrıştırılma işleminden sonra gruplara ayrılırlar. plastik tehlikesiz atıklar temizlendikten sonra kırıcılardan geçirilip küçük parçalar haline getirilerek tekrar geri kazanım için ilgili tesislere sevki yapılmaktadır.


image
image

Kontamine Ambalaj Geri Kazanım

Tesise kabul edilen kontamine ambalajlar ayrıştırılarak solvent vb çözeltgenler ile temizlenerek geri kazandırılmaktadır. Çıkan atık sular su kirliliği kontrol yönetmeliği deşarj standartlarına uygun şekilde atık su arıtma tesisimizde işlem görmektedir.


Metal Geri Kazanım

Tesise kabulü yapılan kontamine ambalajlar genel kontrolü yapıldıktan ve cinslerine göre sınıflandırıldıktan sonra kimyasal yıkamaya tabi tutulup sızdırmazlık testlerinden geçirileceklerdir. Sızdırmazlık testlerinden geçemeyen kontamine ambalajlar preslenme ünitesine alınarak hammadde haline getirilip tesislere sevki yapılacaktır oluşan atık sular kimyasal su arıtma tesisimizde arıtılacak olup deşarj kriterleri sağlanmasıyla İZSU kanalizasyon sistemine aktarılmaktadır.


image
image

Sıvı Atık Ön İşleme

Tesise kabulü yapılan kontamine ambalajlar genel kontrolü yapıldıktan ve cinslerine göre sınıflandırıldıktan sonra kimyasal yıkamaya tabi tutulup sızdırmazlık testlerinden geçirileceklerdir. Sızdırmazlık testlerinden geçemeyen kontamine ambalajlar preslenme ünitesine alınarak hammadde haline getirilip tesislere sevki yapılacaktır oluşan atık sular kimyasal su arıtma tesisimizde arıtılacak olup deşarj kriterleri sağlanmasıyla İZSU kanalizasyon sistemine aktarılmaktadır. SIVI ATIK ÖN İŞLEME Tesise kabulü yapılan sıvı atıklar difüzyon diyaliz yöntemi atık asitlerin yeniden kullanılabilmesi ve solvent veya asitlerin çözünmüş metal içeren çözeltilerden ayrılması ve geri kazanılması amaçlanmaktadır Bu nedenle yeniden kullanılabilir asit veya çözeltiler; IBC tank veya varillere doldurularak ilgili firmalara üretim yapılabilmesi adına sevk edilir.


Sorularım var?


Bilgi vermekten memnuniyet duyarız

+90 (232) 478 16 68

image